Železniční stanice Praha Radotín

Součástí velké modernizace železniční stanice v Radotíně je i vybudování nové výpravní budovy, jejíž návrh jsme vytvářeli. Objekt bude umístěn na stavebním pozemku, který je v současnosti tvořen z části zpevněnou a z části travnatou nevyužitou plochu. Navržená budova disponuje zázemím pro cestující, pokladnami pro prodej jízdenek, odbavovací halou, technickým zázemím, trafikou a kavárnou. Jednopodlažní prosklený objekt naváže na stávající historickou výpravní budovu, která se má do budoucna přeměnit ve služebnu městské policie.

Zpět