Železniční stanice Praha Radotín

 

Identifikační údaje

Místo: Praha – Radotín

Rok: 2021

Objednatel: Správa železnic

Popis

Součástí velké modernizace železniční stanice v Radotíně je i vybudování nové výpravní budovy, jejímž návrhem jsme se zabývali. Objekt bude umístěn na stavebním pozemku, který je v současnosti tvořen z části zpevněnou a z části travnatou nevyužívanou plochou. Navržená budova disponuje zázemím pro cestující, pokladnami pro prodej jízdenek, odbavovací halou, technickým zázemím, a taktéž trafikou a kavárnou. Jednopodlažní prosklený objekt architektonicky navazuje na stávající historickou výpravní budovu, která se má do budoucna přeměnit ve služebnu městské policie.

Zpět