Služby

Co je náplní naší práce?

 • urbanistické a ověřovací studie
 • architektonické studie (rodinných a bytových domů, občanských staveb)
 • územně plánovací dokumentace
 • vizualizace a návrhy interiérů
 • projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
 • obstarání potřebných průzkumů (radonový, inženýrskogeologický apod.)
 • komunikace s úřady a zajištění patřičných povolení
 • autorský dozor projektanta
 • projekty pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
 • zajištění kolaudace stavby
Zpět