Vodácké přístaviště - Žernov

 

Identifikační údaje

Místo: Žernov

Rok: 2014

Objednatel: Obec Žernov

Popis

Navržené přístaviště je situováno v lokalitě Pohodlí, která je součástí Babiččina údolí. Stavba přístaviště bude půdorysně navazovat na stávající regulační zdi bývalého jezu. V severním cípu ostrova mezi řekou a bývalým náhonem se vymezí prostor trojúhelníkového půdorysu, ve kterém bude situován přístřešek na způsob altánu. Koncept dále uvažuje s realizací kamenných stupňů sestupujích až k vodní hladině, ke které přiléhá nově navržené kamenné molo. 

Zpět