Územní studie Z11 Náchod

 

Identifikační údaje

Místo: Náchod

Rok: 2021

Objednatel: Město Náchod

Popis

V klidném území Skalka na okraji města Náchod jsme řešili členění lokality na pozemky pro rodinné domy. Vytvořená studie o budoucím uspořádání území zahrnuje umístění 24 rodinných domů profitujících z atraktivního výhledu do údolí řeky Metuje. Dále jsou vymezena nová veřejná prostranství a nová uliční síť. Taktéž nebyl opomenut koncept technické infrastruktury a dopravy v klidu. Realizací zástavby dojde k završení rozvoje v lokalitě Skalka.

Zpět