Sportovní areál v Hranicích

 

Identifikační údaje

Místo: Hranice

Rok: 2022

Objednatel: Město Hranice

Popis

Řešený sportovní areál leží v klidné části města Hranice na levém břehu Bečvy. V rámci územní studie jsme při zadaných požadavcích na jeho budoucí využití prověřili možnosti prostorového rozvoje. Zatímco stávající sportoviště (bazén, fotbalové hřiště, atletický stadion a tenisová hala) zůstanou zachovány, nově jsme v území navrhli zimní stadion, hotel s restaurací, tribunu fotbalového hřiště, klubovnu rychlostní kanoistiky, dráhu pro diskgolf, pilinovou dráhu, parkur, venkovní posilovnu, lezeckou stěnu, dětské hřiště atd. Výsledkem návrhu je komplexní sportovní a volnočasový areál celoměstského významu s regionálním přesahem.

 

Zpět