Společenské centrum obce v Batňovicích

 

Identifikační údaje

Místo: Batňovice

Rok: 2021

Objednatel: Obec Batňovice

Popis

Lokalita pro novostavbu společenského centra Batňovic byla vybrána v místě, které již svým způsobem jako centrum obce funguje. Stojí zde stávající restaurace, ke které přiléhá objekt parkoviště a rozsáhlá travnatá plocha. V rámci studie jsme území přeorganizovali, aby nabízelo širší rekreační a volnočasové vyžití. Návrh uvažuje s umístěním nových sportovišť zahrnujících pumptrackovou dráhu a multifunkční hřiště. Dále bylo navrženo hlediště s pódiem, které bude sloužit pro příležitostné kulturní a společenské akce. Obsluhu areálu zajistí nová příjezdová cesta doplněná o kolmá parkovací stání.

Zpět