Společenské centrum obce v Batňovicích

Lokalita pro novostavbu společenského centra obce Batňovice byla vybrána v místě, které již svým způsobem jako centrum obce funguje. Stojí zde stávající restaurace v majetku obce, ke které přiléhá objekt parkoviště a rozsáhlá travnatá plocha. V rámci studie jsme v řešené lokalitě navrhli umístění sportovišť pro rekreační a volnočasové využití. Jedná se o pumptrackovou dráhu, multifunkční hřiště a v neposlední řadě také o dětské hřiště, které přiléhá předzahrádce nové restaurace. Stávající objekt restaurace je kvůli nevyhovujícímu technickému stavu předurčen k demolici. Navržená koncepce území dále zahrnuje umístění hlediště s pódiem, které bude sloužit pro příležitostné kulturní a společenské akce. Ve východní části areálu je navržená nová příjezdová cesta doplněná o kolmá parkovací stání.

Zpět