Rezidenční čtvrť „Nová Cihelna“ v Pardubicích

Lokalita „Nová Cihelna“ patří bezesporu mezi nejvýznamnější rozvojové plochy v Pardubicích. Rozkládá se na severovýchodním okraji města mezi ulicí Hradecká a meandrem starého Labe. Cílem územní studie bylo založit osnovu veřejných prostranství nové městské čtvrti a dále navrhnout uspořádání rezidenčních bloků.

V území jsme navrhli 80 rezidenčních bloků, jejichž půdorys vychází ze čtverce 60 x 60 m. Zástavba bloků poskytne celou škálu venkovních prostorů od soukromých předzahrádek bytů, přes sdílené polosoukromé vnitrobloky až po dětská hřiště, plochy pro sport či obdobná veřejná využití prostorů mezi domy. Návrh klade důraz na přirozené lidské měřítko, odpovídající hierarchii prostranství, určitou míru soukromí a sociální kontrolu. Ve většině bloků se uvažuje s bydlením v bytových domech, v okrajových částech jsou situovány domy rodinné. Pro doplnění obytné funkce se vzhledem k celkové kapacitě a lokaci území uvažuje i s plochami občanského vybavení.

Zpět