Rezidenční čtvrť „Nová Cihelna“ v Pardubicích

 

Identifikační údaje

Místo: Pardubice

Rok: 2021

Objednatel: Statutární město Pardubice

Popis

Lokalita „Nová Cihelna“ patří bezesporu mezi nejvýznamnější rozvojové plochy v Pardubicích. Rozkládá se na severovýchodním okraji města mezi ulicí Hradecká a meandrem starého Labe. Cílem územní studie bylo založit osnovu veřejných prostranství nové městské čtvrti a dále navrhnout uspořádání rezidenčních bloků. V území bylo navrženo 80 rezidenčních bloků, jejichž půdorys vychází ze čtverce 60 x 60 m. Důraz byl kladen na přirozené lidské měřítko, odpovídající hierarchii prostranství, určitou míru soukromí a sociální kontrolu. Zástavba poskytne celou škálu venkovních prostorů od soukromých předzahrádek bytů, přes sdílené polosoukromé vnitrobloky až po dětská hřiště, plochy pro sport či obdobná veřejná využití prostorů mezi domy.

Zpět