Revitalizace parteru v Žirči - náměstíčko

Červenec 2014

Autorský tým: Marek Wajsar, Jakub Kopecký
Spolupráce: Jan Gašpárek
Objednavatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Datum: červenec 2014

Pro město Dvůr Králové nad Labem jsme zpracovali studii revitalizace "náměstíčka" v Žirči. Studie navazuje na projekt revitalizace parteru v okolí Domova svatého Josefa. Navržené řešení vychází z následujících zásad: motorovou dopravu zpomalit a usměrnit pouze podél domů, které vyžadují dopravní obsluhu z prostoru náměstí; zachovat diagonálu napříč náměstím a pohledově uvolnit mariánský sloup; před původními chalupami vymezit neoplocené předzahrádky; před školou ponechat místo pro volnočasové aktivity dětí; stávající vzrostlou zeleň v severní části náměstí nahrazovat postupně dle stavu jednotlivých dřevin. Žirečské náměstíčko je specifické v jedné věci: svým založením (půdorysem a dimenzí) se jedná o městské náměstí, avšak většina domů, které ho lemují, je venkovského charakteru. Respektování této zvláštnosti je předpokladem pro úspěšný návrh nového uspořádání jeho parteru.

Zpět