Rekonstrukce ul. Kostelní v Pardubicích

 

Identifikační údaje

Místo: Pardubice

Rok: 2020

Objednatel: Statutární město Pardubice

Popis

Ulice Kostelní s přilehlým Wernerovým nábřežím je významným prostranstvím městské památkové rezervace Pardubice. V rámci studie jsme se zabývali úpravami, jejichž cílem bylo zlepšení kvality veřejného prostranství z hlediska architektonického a také zvýšení komfortu jeho uživatelů. Snaha o zhodnocení potenciálu Císařského náhonu byla podpořena umístěním dřevěného stupně s možností posezení u vodní hladiny. Z hlediska motorové dopravy byla lokalita koncipována jako neprůjezdná a naopak prostupnost pro pěší a cyklisty byla maximálně podpořena nejen dopravním značením, ale také pojednáním celého parteru, který byl nově koncipován kompletně bezbariérově a bez obrub. V neposlední řadě byla vymezena místa pro zřízení předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren.

Zpět