Rekonstrukce ul. Kostelní v Pardubicích

Ulice Kostelní s přilehlým Wernerovým nábřežím je po Pernštýnském náměstí druhým nejvýznamnějším prostranstvím městské památkové rezervace Pardubice. V rámci studie jsme se zabývali úpravami, jejichž cílem bylo zlepšení kvality veřejného prostranství z hlediska architektonického a také zvýšení komfortu jeho uživatelů.

Návrh zahrnuje doplnění městského mobiliáře – ⁠laviček, košů a stojanů na kola. Dále byla snaha o zhodnocení potenciálu Císařského náhonu formou jeho částečného zpřístupnění. Ve východní části vodní plochy jsme umístili dřevěný stupeň pro sezení u vodní hladiny. Z hlediska motorové dopravy byla lokalita koncipována jako neprůjezdná oblast s vjezdem a výjezdem ze Sukovy třídy. Naopak prostupnost pro pěší a cyklisty byla maximálně podpořena nejen dopravním značením, ale také uspořádáním a pojednáním parteru. Nově bylo celé prostranství řešeno  jako kompletně bezbariérové a bez obrub. V neposlední řadě byla vymezena a upravena místa pro zřízení předzahrádek přilehlých restaurací a kaváren. 

Zpět