Rekonstrukce č. p. 80 v Broumově

 

Identifikační údaje

Místo: Broumov

Rok: 2020

Objednatel: Město Broumov

Popis

Pro město Broumov jsme v místě budovy č. p. 80 navrhovali objekt, který poskytne adekvátní a komfortní zázemí pro školní družinu a šatny základní školy Hradební. Řešení respektuje kontext místa, které leží v městské památkové rezervaci. Dispozice novostavby je rozvržena do tří podlaží. Zatímco v přízemí jsou situovány šatny a vstup do budovy, ve svrchních dvou patrech nalezneme rozměrné učebny. Chodby a schodiště navazují na nově navržený spojovací krček do historické budovy ZŠ. Uvažuje se rovněž s novým využitím školní zahrady, která je řešena jako univerzální mlatová plocha s možností zřízení pódia a doplnění přenosných laviček.

Zpět