Rekonstrukce č. p. 80 v Broumově

Pro město Broumov jsme v místě budovy č. p. 80 navrhovali objekt, který poskytne adekvátní a komfortní zázemí pro školní družinu a šatny základní školy Hradební. Řešení respektuje kontext místa, které leží v městské památkové rezervaci.

Dispozice novostavby je rozvržena do tří podlaží. Zatímco v přízemí jsou situovány šatny a vstup do budovy, ve svrchních dvou podlažích nalezneme rozměrné učebny. Ve východní části dispozice je vždy navržen prostor pro hygienické zázemí. Chodby a schodiště navazují na nově navržený spojovací krček do historické budovy ZŠ. Uvažuje se rovněž s novým využitím školní zahrady, která je řešena jako univerzální mlatová plocha s možností zřízení pódia a doplnění přenosných laviček.

Zpět