Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

Do nově vzniklého prostranství uvolněného po demolici domu č.p. 452 je navržen nový jednopodlažní objekt kavárny a infocentra. Ten vymezí z jihu malé náměstí a ze severu stávající park. Ulice podél základní školy a městského úřadu bude koncipována jako pěší zóna. Samotný objekt kavárny a infocentra je průchodem rozdělen na dvě části a umožní průhled osou parku na pomník obětem světových válek. Budova kavárna a infocentra je navržena kontextuálně vzhledem k okolní prvorepublikové zástavbě. Výsledná kompozice tak po téměř století završí adekvátním způsobem jedno z nejhodnotnějších veřejných prostranství Červeného Kostelce.

Zpět