Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

 

Identifikační údaje

Místo: Červený Kostelec

Rok: 2013

Objednatel: Soutěž města Červený Kostelec

Popis

Do nově vzniklého prostranství uvolněného po demolici domu č.p. 452 je navržen jednopodlažní objekt kavárny a infocentra. Zatímco ze severu k objektu přiléhá stávající park, v jižní části je vymezeno malé veřejné prostranství navazující na ulici 17. Listopadu. Průchodem koncipovaným mezi kavárnou a infocentrem je umožněn průhled na pomník obětem světových válek. Za účelem zklidnění dopravy je ulice podél základní školy a městského úřadu koncipována jako pěší zóna. Výsledná kompozice po téměř století završí adekvátním způsobem jedno z nejhodnotnějších veřejných prostranství Červeného Kostelce.

Zpět