Přestavba stodoly v Novém Hrádku

 

Identifikační údaje

Místo: Dlouhé, Nový Hrádek

Rok: 2020

Popis

V katastrálním území Dlouhé v městysu Nový Hrádek jsme navrhovali přestavbu podhorské chalupy na dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům. Jedná se o venkovskou zástavbu v řídce zastavěném území. Střecha domu bude sedlová, přičemž její přesahy budou krýt zápraží na jedné straně a terasu na straně druhé. Dům bude zděný z keramických tvárnic, střešní krytinu jsme uvažovali keramickou tmavě šedého odstínu, okna budou dřevěná opatřená silnovrstvou lazurou.

Zpět