Přístavba nemocnice v Kralupech nad Vltavou

Identifikační údaje

Místo: Kralupy nad Vltavou

Rok: 2021

Objednatel: RHG spol. s r. o.

Popis

V Kralupech nad Vltavou jsme řešili návrh nástavby a přístavby nemocnice. V rámci dvou nadzemních podlaží byly koncipovány nové ambulance s čekárnami a související zázemí pro lékaře a pacienty. Nové řešení, které uvažuje s přesunem několika ambulancí ze stávající budovy s přeplněnou kapacitou, povede ke zvýšení standardu péče celého zdravotnického zařízení.

 

Zpět