Nádraží v Prostějově

 

Identifikační údaje

Místo: Prostějov

Rok: 2020

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty

Popis

V rámci koncepce nového prostějovského nádraží jsme uvažovali s kompletním odstraněním stávající výpravní budovy a výstavbou nového objektu, který svým půdorysem odkazuje k původnímu uspořádaní. Budova se pohledově výrazně uplatňuje v průhledu ulicí Rejskova, kterou kompozičně uzavírá. Co se týče dispozice, je zde navržena centrální hala pro cestující s komerčně využitelnou galerií. V přízemí je koncipováno zázemí pro provoz železnice a komerční prostory. V patře se uvažuje se zřízením malometrážních bytů. Věříme, že námi předložené řešení pomůže oživit jinak poměrně liduprázdné nádraží a přispěje k obnově této potenciálně významné lokality města Prostějov.

Zpět