Domov dětí a mládeže ve Dvoře Králové n. Labem

 

Identifikační údaje

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Rok: 2022

Objednatel: město Dvůr Králové nad Labem

Popis

Pro město Dvůr Králové nad Labem jsme řešili adaptaci současného areálu VaK na domov dětí a mládeže. Zatímco v rámci rekonstruované správní budovy umísťujeme nezbytné provozní zázemí areálu, nová část situovaná kolem zastřešeného atria bude zahrnovat kavárnu, recepci se vstupem do šaten, dílny, tělocvičny, taneční sál, kinosál a další související učebny. Důležitým aspektem, který vstupuje do návrhu, je plánovaná cyklostezka po pravém břehu Labe. Uvažovaný dům bude utvářet nové nábřeží doplněné o stromy, lavičky, stojany na kola a dětské hřiště.

Zpět