Domov dětí a mládeže ve Dvoře Králové n. Labem

Pro město Dvůr Králové nad Labem jsme řešili adaptaci současného areálu VaK na domov dětí a mládeže. K rekonstrukci bude ponechána pouze správní budova, která bude s novostavbou propojena skrz prosklený krček se schodišti a výtahem. Dispozice stávající i nové částí je rozvržena do tří podlaží. Zatímco v rámci rekonstruované správní budovy umísťujeme nezbytné provozní zázemí areálu, nová část situovaná kolem zastřešeného atria bude zahrnovat kavárnu, recepci se vstupem do šaten, dílny, tělocvičny, taneční sál, kinosál a další související učebny. Důležitým aspektem, který vstupuje do návrhu, je plánovaná cyklostezka po pravém břehu Labe. Uvažovaný dům bude utvářet nové nábřeží a mezi cyklostezkou a fasádou domu bude ponechán volný pobytový prostor se stromy, lavičkami, stojany na kola a dětským hřištěm.

Zpět