Chráněné bydlení a revitalizace zahrady v areálu vily Bř. Kafky

V rámci areálu prvorepublikové vily, která leží v srdci Červeného Kostelce a před několika lety adaptována na denní stacionář a charitní pečovatelské služby, jsme měli možnost navrhnout objekty chráněného bydlení a revitalizaci místní zahrady.

Revitalizace zahrady byla koncipováno jako úprava místa pro setkávání a pobyt především klientů vily, ale i návštěvníků a obyvatel Červeného Kostelce. Součástí stavby jsou dva altány, loubí, nové zpevněné plochy včetně jejich odvodnění, sadové úpravy a vybavení parteru.

Novostavba čtyř chráněných bytů doplní spektrum poskytovaných služeb o chráněné bydlení. Jedná se o jednopodlažní objekty shodné velikosti a dispozice lišící se pouze zrcadlovým provedením. Před každým bytem je situována malá předzahrádka s možností posezení.

Zpět