Areál Tepny Náchod

 

Identifikační údaje

Místo: Náchod

Rok: 2020

Objednatel: Soutěž vyhlášená městem Náchod

Popis

Na uvolněném místě po bývalém průmyslovém areálu navrhujeme novou městskou čtvrť, která propojí Náchod s Plhovem. Zástavbu této čtvrti členíme do bloků, které uprostřed mezi sebou vytvářejí volné prostranství s navrženým městským parkem.  Do území situujeme základnu hasičského záchranného sboru a záchranné služby, komunitní centrum, nový Lidl, mateřskou školu, parkovací dům a v neposlední řadě bytové domy a administrativní budovy. Věříme, že založený koncept má potenciál stát se hodnotnou a trvalou součástí města Náchod.

Zpět