Vodácké přístaviště - Zvole

 

Identifikační údaje

Místo: Zvole

Rok: 2019

Objednatel: Obec Rychnovek

Nadpis třetí úrovně

V rámci projektu "Modrý pás Úpy" jsme pro zainteresované obce navrhovali soustavu studií přístavišť a odpočivných míst pro vodáky. Jednou z nich bylo i řešení jezu ve Zvoli. Návrh vodáckého přístaviště byl veden snahou zajistit pohodlné místo k rekreaci jak pro vodáky z řad turistů, tak i pro místní obyvatele. Kromě samotných přístavišť byly v rámci projektu koncipovány také nové přístupky k vodě, piknikové místo, lanová lávka a další "vodní" atrakce.

Zpět