Vodácké přístaviště - Zvole

V rámci projektu "Modrý pás Úpy" jsme navrhli pro zainteresované obce soustavu studií přístavišť a odpočivných míst pro vodáky. Ve správním území obcí Rychnovek a Dolany jsme řešili lokalitu kolem jezu ve Zvoli. Místo je v letním období poměrně hojně využíváno především mládeží z okolních obcí. Návrh vodáckého přístaviště byl veden snahou zajistit pohodlné místo k rekreaci jak pro vodáky - turisty, tak pro návštěvníky z řad místních obyvatel. Kromě samotných přístavišť navrhujeme také nové přístupky k vodě, piknikové místo, lanovou lávku a další "vodní" atrakce. Realizací této části projektu "Modrý pás Úpy" by obě sousední obce navíc získaly atraktivní místo pro rekreaci svých obyvatel.

Zpět