Vize rozvoje města, Červený Kostelec

 

Identifikační údaje

Místo: Červený Kostelec

Rok: 2012

Objednatel: Město Červený Kostelec

Popis

Vize rozvoje města Červený Kostelec byla zpracována jako podklad pro nový územní plán. Dokument přináší ucelenou koncepci veřejných prostranství, která jsou páteří fungování každého města a podstatným způsobem utvářejí jeho charakter. Koncepce byla zpracována formou "problémové mapy", přičemž řešení zahrnovalo rešerši historického vývoje města a zohlednění širších vztahů. Občan města má k dispozici srozumitelný dokument, kterým samospráva prezentuje dlouhodobou vizi rozvoje města, ačkoliv priority jednotlivých projektů se mohou v průběhu času přizpůsobovat aktuálním potřebám.

Soubory ke stažení

velikost 92 KB
Zpět