Nástavba prodejny ve Fulneku

Červen 2013

Autorský tým: Marek Wajsar, Jakub Kopecký
Stavební část: Ing. arch. Igor Bureš
Investor: soukromá osoba
Datum: červen 2013
Stupeň: dokumentace pro stavební povolení

Do městské památkové zóny Fulnek jsme navrhli nástavbu stávající jednopodlažní prodejny. V patře mají vzniknout nové kanceláře. Nástavbu jsme koncipovali tak, aby se v maximální možné míře zmírnilo negativní působení stávající prodejny v prostředí městské památkové zóny. Projekt jsme úspěšně projednali s orgány státní památkové péče. Nevhodné umístění stávající prodejny v půdorysu města eleminovat nelze, avšak dosáhli jsme výrazného zlepšení působení budovy v rámci uliční fronty i střešní krajiny.

Zpět