Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

 

Do nově vzniklého prostranství uvolněného po demolici domu č.p. 452 je navržen nový jednopodlažní objekt kavárny a infocentra. Ten vymezí z jihu malé náměstí a ze severu stávající park. Ulice podél základní školy a městského úřadu bude koncipována jako pěší zóna. Samotný objekt kavárny a infocentra je průchodem rozdělen na dvě části a umožní průhled osou parku na pomník obětem světových válek. Budova kavárna a infocentra je navržena kontextuálně vzhledem k okolní prvorepublikové zástavbě. Výsledná kompozice tak po téměř století završí adekvátním způsobem jedno z nejhodnotnějších veřejných prostranství Červeného Kostelce.

  Vizualizace preferované varianty 

 

Zákres návrhu do ortofotomapy Situace nového uspořádání lokality Výřez z regulačního plánu, podle kterého byla lokalita založena (r. 1927)
Varianta č. 1 - s přiznanými lepenými vazníky Varianta č. 2 - s meziokenními stěnami Varianta č. 3 - meziokonní stěny obloženy satinovaným sklem
Půdorys kavárny a infocentra Jižní pohled Porovnání stavu v r. 2013 a návrhu

podobné projekty