Nástavba prodejny ve Fulneku

   

autorský tým: Marek Wajsar, Jakub Kopecký

stavební část: Ing. arch. Igor Bureš

investor: soukromá osoba

datum: červen 2013

stupeň: dokumentace pro stavební povolení

Do městské památkové zóny Fulnek jsme navrhli nástavbu stávající jednopodlažní prodejny. V patře mají vzniknout nové kanceláře. Nástavbu jsme koncipovali tak, aby se v maximální možné míře zmírnilo negativní působení stávající prodejny v prostředí městské památkové zóny. Projekt jsme úspěšně projednali s orgány státní památkové péče. Nevhodné umístění stávající prodejny v půdorysu města eleminovat nelze, avšak dosáhli jsme výrazného zlepšení působení budovy v rámci uliční fronty i střešní krajiny.

Vizualizace návrhu

Situace stavby

Půdorys přízemí

Půdorys patra

Pohled severní

Pohled západní

Původní stav

 

podobné projekty